Sale konferencyjne Wrocław – koszt wynajmu sal konferencyjnych we Wrocławiu
SALE Konferencyjne Wrocław. ➜ KOSZT
19 czerwca 2017
Tworzenie stron www – ile kosztuje i jak wybrać firmę, która stworzy stronę www Twojego biznesu
Tworzenie STRON WWW. ➜ Koszt ✚ JAKIE Firmy
27 czerwca 2017
Księgowość Wrocław – jak wybrać, ile kosztuje księgowy we Wrocławiu

Zewnętrzne usługi księgowe we Wrocławiu cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wielu przedsiębiorców chce mieć pewność, że obsługująca go księgowość ma bogate doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Zachęcająca jest również cena. Zewnętrzny księgowy we Wrocławiu może być o wiele tańszy niż zatrudnienie takowego w strukturach firmy.

 

Księgowość we Wrocławiu – zasadnicze różnice

Teoretycznie zewnętrzna księgowość we Wrocławiu jest taka sama. W praktyce okazuje się jednak, że biuro rachunkowe we Wrocławiu może różnić się wieloma aspektami. Szeroka oferta usług księgowych potwierdza wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie konkretnego biura.

 

Księgowy we Wrocławiu -kwalifikacje potwierdzone certyfikatem

Pierwszą z różnic jest certyfikowana księgowość we Wrocławiu. Posiadanie oficjalnego dokumentu potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje nie jest wprawdzie wymagana przez prawo. Jednak możliwość przedłożenia klientowi tego rodzaju dokumentu znacznie zwiększa wiarygodność oferowanych przez biuro księgowe we Wrocławiu usług. Certyfikaty wystawia najczęściej Centrum Informacji Księgowej lub Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Złożenie zapytania do tych dwóch instytucji wystarczy do weryfikacji, czy interesujący księgowy we Wrocławiu posiada jakikolwiek certyfikat.

Księgowość we Wrocławiu wyspecjalizowana

Rosnąca specjalizacja prowadzonych w Polsce firm wymaga, aby usługi księgowe we Wrocławiu podążały za swoimi klientami. Dlatego też coraz częściej zewnętrzna księgowość we Wrocławiu oferuje swoim klientom specjalistyczne usługi. Dotyczą one zarówno obsługi księgowej specjalistycznych klientów, jak również szerokiego wsparcia przedsiębiorców w prowadzeniu ich biznesów. Wśród ponadstandardowych usług, jakie może zaoferować księgowość we Wrocławiu, można znaleźć m.in. ulepszenie polityki finansowej, prowadzenie kontroli wewnątrz przedsiębiorstwa, realizacja szkoleń i przygotowanie dokumentacji dotyczących BHP. Szukając solidnego wsparcia w tym zakresie, warto upewnić się, czy wybrany księgowy we Wrocławiu będzie w stanie sprostać wymaganiom firmy swojego klienta. Określenie rodzaju poszukiwanych usług znacznie ułatwią wybrać właściwą księgowość we Wrocławiu.

 

Przykłady specjalizacji biur rachunkowych

Usługi księgowe we Wrocławiu, które specjalizują się w określonej dziedzinie, z pewnością będą wyróżniać się na rynku.

Przykładowo biuro rachunkowe JWW Sp. z o.o. proponuje wsparcie dla przedsiębiorców, którzy dopiero planują otwarcie własnych firm. Ponadto to biuro rachunkowe we Wrocławiu oferuje również szereg usług biznesowych, m.in. monitoring przepływów finansowych, szerokie doradztwo, opracowanie analiz czy wsparcie w procesie rozwiązywania spółek. Innym biurem wyróżniającym się na rynku jest GRAFTAX. Jego usługi księgowe we Wrocławiu obejmują pomoc w pozyskaniu dofinansowania dla firmy oraz opracowanie menadżerskich raportów bądź wycen prowadzonej działalności.

Księgowość we Wrocławiu może być również świadczona w ramach kancelarii. Przykładem jest Actus Kancelaria Rachunkowa. Firma zajmuje się wsparciem we zwrocie zagranicznego podatku czy opracowaniem wniosków o pozyskanie firmowych kredytów.

Tradycyjny bądź internetowy księgowy we Wrocławiu

Inną z różnic, jaka będzie wyróżniać konkretne biuro rachunkowe we Wrocławiu, jest sposób komunikacji ze swoimi klientami. Usługi księgowe we Wrocławiu mogą być oczywiście świadczone w sposób tradycyjny. Jednak coraz częściej księgowość we Wrocławiu realizowana jest drogą elektroniczną. Internetowa księgowość we Wrocławiu, która nie wymaga osobistego stawiennictwa przedsiębiorcy w biurze, jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Dokumenty dostarczane są do księgowego w wersji elektronicznej. Księgowy we Wrocławiu w takiej samej postaci przesyła do urzędów deklaracje czy rozliczenia. Internetowe usługi księgowe we Wrocławiu pozwalają znacznie zaoszczędzić czas, który w przypadku prowadzenia firmy zawsze przekłada się na pieniądze.

Dedykowane konto firmowe

Bez względu na formę prowadzonej księgowości, księgowy we Wrocławiu coraz częściej zakłada swoim klientom dedykowane elektroniczne konta na swojej stronie internetowej. Za jego pośrednictwem właściciel firmy może na bieżąco śledzić swoją księgowość we Wrocławiu. W zależności od rozbudowanej oferty, biuro rachunkowe często umożliwia przedsiębiorcy kontaktowanie się za pośrednictwem indywidualnego konta oraz przekazywania istotnych dla rozliczeń informacji. Wbrew pozorom księgowość we Wrocławiu wykorzystująca indywidualne konta klientów jest w pełni bezpieczna. Autoryzacja za pomocą loginu i hasła zapewnia wysoką ochronę przesyłanych danych.

Użyczanie szablonów dokumentów

Zewnętrzna księgowość we Wrocławiu jest bardzo często również wsparciem administracyjnym dla swoich klientów. Chcąc realizować prawidłowo tę funkcję, biuro rachunkowe często użycza szablony najpopularniejszych dokumentów urzędowych. Dostępne na stronie internetowej gotowe formularze są znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy muszą właśnie przygotować konkretny dokument. Przykładem gotowych szablonów są wzory m.in. świadectw pracy, zaświadczeń o wysokości zarobków czy umów cywilno-prawnych.

 

Księgowość we Wrocławiu w promocyjnej cenie

Księgowy we Wrocławiu dba szczególnie o nowych klientów. Często, aby ich docenić, oferuje usługi księgowe we Wrocławiu w promocyjnej cenie.

Najczęściej z preferencyjnych kosztów mogą skorzystać nowi klienci. Usługi księgowe we Wrocławiu im dedykowane mogą być tańsze nawet o połowę w pierwszym miesiącu współpracy. Jeśli współpraca ma być dłuższa, okres promocyjny może zostać wydłużony do trzech miesięcy.

Usługi księgowe we Wrocławiu w promocyjnej cenie dostępne są również dla przedsiębiorców, którzy przenoszą swoją księgowość we Wrocławiu z konkurencyjnego biura. Wówczas księgowy we Wrocławiu również może być o połowę tańszy przez pierwszy miesiąc usług.

Z rabatu na usługi księgowe we Wrocławiu można skorzystać również w momencie polecania usług swoim znajomym. Każdy, kto skutecznie namówi znajomego, aby wybrał tę samą księgowość we Wrocławiu, z której korzysta on, może liczyć na rabat na swoje usługi. Może on niekiedy być równy miesięcznej opłacie za obsługę księgową.

Księgowość we Wrocławiu – od czego zależny jest koszt?

Księgowy we Wrocławiu uzależnia koszt swoich usług od wielu wytycznych. Jednym z nich jest charakter prowadzonej przez klienta działalności. Oczywiste jest, że im bardziej zaawansowana księgowość we Wrocławiu, tym opłaty są wyższe. Porównując: zaksięgowanie do 50 dowodów księgowych dla jednoosobowej działalności to koszt w granicach 200 zł netto/m-c. W przypadku obsługi w tym samym zakresie dla spółki, koszt może wzrosnąć nawet o 500 zł netto.

Zewnętrzna księgowość we Wrocławiu uzależnia swoje opłaty również od formy opodatkowania swojego klienta. Różnica w cenie usług księgowych osoby niebędącej podatnikiem VAT a osoby będącej VAT-owcem może różni się z reguły o 50 zł netto w skali miesiąca.

Na wysokość opłaty, jaką naliczy zewnętrzny księgowe we Wrocławiu, wpływa również miesięczna ilość rozliczanych dokumentów. Biuro rachunkowe we Wrocławiu wycenia swoje usługi księgowe we Wrocławiu również na podstawie terytorium przeprowadzanych przez klienta transakcji (w kraju bądź za granicą).

Usługi księgowe we Wrocławiu mogą kosztować więcej, jeśli klient skorzysta z usług ponadstandardowych. Skorzystanie z doradztwa, wynajęcie wirtualnego biura czy zlecenie przeprowadzenia szkolenia BHP wiążą się z dodatkowymi opłatami za księgowość we Wrocławiu.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, księgowy we Wrocławiu powinien przedstawić klientom czytelny cennik usług określający, które z nich są oferowane w ramach miesięcznej opłaty, a które wiążą się z dodatkowymi kosztami.

 

Księgowość we Wrocławiu – stawki za usługi

Ryczałt ewidencjonowany – opłata

Księgowość we Wrocławiu uzależnia koszt opłaty za księgowanie ryczałtu ewidencjonowanego od tego, czy rozliczany klient jest podatnikiem VAT. Jeśli jest, a miesięczna liczba dowodów księgowych nie przekracza 20 szt., to koszt obsługi będzie mieścił się w granicach 120-180 zł netto. Jeśli przedsiębiorca nie ma obowiązku płacenia VAT, usługi księgowe we Wrocławiu będą dla niego tańsze ok. 50 zł/m-c. Koszt rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego w porównaniu ze średnią krajową stawką (ok. 102 zł netto) jest zbliżony.

 

Księgi przychodów i rozchodów (KPiR) – opłata

Biuro księgowe we Wrocławiu wycenia prowadzenie KPiR tak samo jak w przypadku ryczałtu. Opłata zależna jest w dużej mierze od formy opodatkowania klienta i liczby księgowanych dokumentów. Osoba niebędąca płatnikiem VAT, która rozlicza do 20 dokumentów, musi liczyć się z kosztem w przedziale 100-120 zł netto/m-c. jeśli natomiast klient jest VAT-owcem, usługi księgowe we Wrocławiu są dla niego droższe i wahają się w przedziale 150-200 zł netto. Księgowość we Wrocławiu w zakresie KPiR – w porównaniu ze stawką ogólnopolską, która wynosi 126 zł netto – jest jedną z droższych w Polsce.

 

Księgi handlowe – opłata

Rozliczanie ksiąg handlowych jest jedną z droższych usług, jakie może zaoferować zewnętrzny księgowy we Wrocławiu. Średni koszt prowadzenia księgowości w tym zakresie to kwota w przedziale 495-600 zł netto w skali miesiąca. Biorąc pod uwagę średnią stawkę krajową – 488 zł netto – biuro rachunkowe we Wrocławiu nalicza wysoką opłatę za ten wariant usług.

 

Kadry i płace – opłata

Księgowość we Wrocławiu zajmuje się również często obsługą kadrową firmy klienta. Opłaty naliczane z tego tytułu zależą od typu zawartych umów. Średnio miesięczna opłata wynosi 20-45 zł netto za osobę. Jeśli w grę wchodzą umowy cywilno-prawne, opłata jest tańsza o 10 zł netto. Stawki za obsługę kadrowo-płacową są porównywalne ze średnią krajową opłatą (30 zł netto).

Usługi dodatkowe – opłata

Zewnętrzny księgowy dodatkowo wyceni usługi nietypowe, które wykraczają poza standardowe usługi księgowe we Wrocławiu.

Dodatkowa opłata dotyczy m.in. opracowania analiz np. w formie zakładowego planu kont (miesięczna opłata – ok. 500 zł netto). Taki sam koszt dotyczy również przygotowania polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Biuro rachunkowe we Wrocławiu naliczy również dodatkową opłatę za pomoc w opracowaniu wniosku o kredyt. Stawki za ten wariant usług zaczynają się od 50 zł netto.

Dodatkowo płatne jest również wynajęcie tzw. biura wirtualnego. Wariant podstawowy wynajmu to koszt 150 zł netto/m-c.

 

Solidne biuro księgowe we Wrocławiu – plusy

Niższe koszty prowadzenia firmy

Dobrze wybrane biuro rachunkowe we Wrocławiu pozwoli skutecznie obniżyć koszty prowadzonej działalności. Dopasowanie wariantu opodatkowania i doradzenie kilku rozwiązań z zakresu biznesu wystarczą, aby przedsiębiorca mógł zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Poza tym zewnętrzny księgowy we Wrocławiu to bardziej opłacalna opcja niż zatrudnianie własnej księgowej w firmie.

Ochrona przed ryzykiem

Dobre biuro rachunkowe we Wrocławiu będzie posiadało wieloletnie doświadczenie, a tym samym będzie w stanie prawidłowo ocenić ryzyko podejmowanych działań. Co więcej, profesjonalny księgowy we Wrocławiu przestrzeże swojego klienta przez rozwiązaniami, które mogą go narazić na straty. Warto wziąć to pod uwagę wybierając usługi księgowe we Wrocławiu.

Uporządkowana dokumentacja

Zlecenie prowadzenia księgowości zewnętrznej firmie gwarantuje również prowadzenie jej w sposób uporządkowany i zorganizowany. Dokumenty mogą być przechowywane według życzenia klienta albo w obsługującym go biurze albo w siedzibie jego firmy. Księgowość we Wrocławiu prowadzona w sposób uporządkowany okaże się szczególnie przydatna w momencie ewentualnej kontroli organu podatkowego. Wówczas znalezienie jakiegokolwiek dokumentu księgowego nie będzie problemem.

Pomoc w prowadzeniu dokumentacji

Biuro księgowe we Wrocławiu nie ogranicza swoich usług do przeprowadzenia wewnętrznego rozliczenia firmy. Często pomaga przedsiębiorcy również w kontakcie z urzędem skarbowym czy ZUS. Doświadczeni pracownicy biura zapewniają wówczas kompleksowe załatwienie wszelkich firmowych spraw klienta w tych instytucjach. Ponadto przedsiębiorca ma również pewność, że wszystkie złożone dokumenty zostały przygotowane poprawnie. Pozwala mu to na oszczędność czasu, jaki musiałby poświęcić na samodzielnie przygotowanie dokumentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *