Księgowość Katowice – jak wybrać, ile kosztuje księgowy w Katowicach
Księgowość KATOWICE. ➜ KOSZT
10 lipca 2017
Księgowość Łódź – jak wybrać, ile kosztuje księgowy w Łodzi
Księgowość ŁÓDŹ. ➜ KOSZT
10 lipca 2017
Księgowość Lublin – jak wybrać, ile kosztuje księgowy w Lublinie

Zewnętrzna księgowość w Lublinie jest wybierana przez coraz większą grupę przedsiębiorców. Zachęca przede wszystkim wysoka jakość usług oraz przystępna cena. Jednak nie wolno zapominać, że za ewentualne pomyłki czy opóźnienia w rozliczeniach odpowiada przedsiębiorca, a nie biuro rachunkowe.

Księgowość w Lublinie – różnice w usługach

Biuro księgowe, aby walczyć o klienta prześciga się z konkurencją w poszerzaniu swojej oferty. Usługi księgowe różnią się pod różnym kontem, nie tylko cen. Porównanie oferty, jaką proponuje z reguły zewnętrzny księgowy, pozwoli przedsiębiorcy zauważyć główne różnice i wybrać usługi w pełni spełniające jego wymagania.

Certyfikowane biuro rachunkowe w Lublinie

Podstawową różnicą w ofercie, jaką może zaproponować zewnętrzna księgowość jest to, czy biuro posiada certyfikat. Certyfikaty wydaje Centrum Informacji Księgowej oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Tego rodzaju dokument potwierdza, że biuro rachunkowe, które go posiada, oferuje wysoki poziom usług. Ponadto księgowy w Lublinie, który pozyskał w niedawnych czasie certyfikat, stale podnosi swoje kwalifikacje.

Biznesmen może sprawdzić, że interesująca go księgowość w Lublinie posiada stosowny dokument. Wystarczy, że odwiedzi stronę internetową którejś z powyższych instytucji. Może też do CIK lub SKwP złożyć zapytanie wskazujące na konkretną księgowość.

Wyspecjalizowana księgowość w Lublinie

Cechą wyróżniającą usługi księgowe jest ich specjalizacja. Biuro rachunkowe w Lublinie coraz częściej specjalizuje się w obsłudze określonych podmiotów (np. spółek komandytowych) czy branż (np. informatycznych, budowlanych, transportowych). Zorientowanie w danej branży przekłada się na wysokie kwalifikacje i doświadczenie, jakie może zaoferować księgowy. Wbrew pozorom to, czy biuro księgowe jest wyspecjalizowane w określonej branży, może być bardzo istotne dla przedsiębiorcy. Biznesmen wybiera zewnętrzną księgowość po to, aby go skutecznie wspierała w prowadzeniu firmowej rachunkowości. Jednak księgowy, który ma obsługiwać spółkę akcyjną, a zupełnie nie wie, jak się tym zająć, z pewnością nie spełni oczekiwań swojego klienta. Podobnie z rozliczaniem transakcji zagranicznych – biuro powinno być dobrze zorientowane w rachunkowości tego rodzaju działalności, aby ją dobrze rozliczyć. Dlatego przedsiębiorca, zanim wybierze biuro księgowe w Lublinie, powinien się upewnić, że zajmuje się ono interesującą go branżą czy formą prowadzonej działalności.

Wyspecjalizowane biuro księgowe w Lublinie – konkretne przykłady

Aby zauważyć różnice w specjalizacjach usług księgowych, warto przeanalizować kilka dostępnych na rynku ofert.

Biuro Rachunkowe Proste Podatki sp. z o.o. to nie tylko tradycyjna księgowość w Lublinie, ale również usługi z zakresu zwrotu podatku zza granicy, szkoleń BHP, doradztwa prawnego oraz pomocy przy zgłaszaniu spółek do KRS.

Natomiast Prestige Group to biuro zapewniające swoim klientom konsulting prawny i finansowy.

Usługi księgowe In Plus to również pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, usługi BHP i PPOŻ, przygotowanie systemu wynagradzania pracowników czy szkolenia z Excela.

Biuro Rachunkowe ABAK wyróżniają zaś usługi wsparcia podatkowo-prawnego.

Natomiast Profito wyróżnia na rynku wyspecjalizowanie w prowadzeniu rachunkowości dla placówek oświatowych czy stowarzyszeń, wsparcie firm w wychodzeniu z zaległości czy pozyskiwanie zwrotu VAT za materiały budowlane.

Różnorodne modele rozliczania

Księgowość rozlicza się ze swoimi klientami na dwa sposoby. Pierwszy ma formę stałej opłaty uiszczanej co miesiąc. Na ten model rozliczania mogą pozwolić sobie przedsiębiorcy, których działalność jest systematyczna, zyski są zbliżone co miesiąc, a biuro rachunkowe w Lublinie rozlicza średnio taką samą ilość dowodów księgowych.

Jednak część biznesów uzależnia swoje zyski chociażby od sezonów lub cykli produkcyjnych. Kiedy wpływy nie są regularne, a ilość dowodów księgowych ulega comiesięcznej zmianie, korzystniejszą formą rozliczenia za usługi księgowe w Lublinie jest opłata elastyczna. Zależy ona wówczas nie tylko od liczby zaksięgowanych dowodów, ale też od rodzaju usług wykorzystanych w danym miesiącu przez przedsiębiorcę.

Biuro księgowe– oprócz podziału na opłaty stałe i zmienne – zawiera również w swoich cennikach informacje o tym, które usługi księgowe są zapewniane w ramach uiszczanej opłaty, a które z nich są dodatkowo płatne. Do tej drugiej grupy należą przede wszystkim wszelkie porady czy szkolenia. Zorientowanie przedsiębiorcy w jakim zakresie oferowana księgowość w Lublinie jest dodatkowo płatna pozwoli mu uniknąć nieporozumień dotyczących rozliczeń za usługi.

Księgowość w Lublinie – różnorodne formy kontaktu z klientem

To, co różni biuro księgowe, są również zróżnicowane sposoby kontaktowania się z klientem. Obecnie coraz częściej księgowość wykorzystuje w tym celu elektroniczne kanały. Przedsiębiorcy przekazują z reguły dokumenty księgowe za pośrednictwem internetu. Cała procedura odbywa się najczęściej za pośrednictwem dedykowanego przedsiębiorcy panelu klienta, które zapewnia zewnętrzny księgowy w Lublinie. Taka forma kontaktu jest oszczędnością czasu i dużym udogodnieniem dla obu stron. Ponadto księgowość online nie ogranicza się jedynie do kontaktu przedsiębiorca – biuro księgowe. Zewnętrzny księgowy regularnie za pośrednictwem internetu przesyła rozliczenia podatkowe swoich klientów do organów podatkowych.

Zewnętrzny księgowy w Lublinie – od czego zależy jego koszt?

Cena, jaką zaproponuje za swoje usługi biuro rachunkowe, jest zależna od kilku czynników. Wyliczanie kosztów za księgowość w Lublinie działa na prostej zasadzie: im bardziej skomplikowana bądź rozbudowane usługi księgowe w Lublinie, tym ich koszt wyższy.

Istotny wpływ na stawkę, jaką zażyczy sobie biuro księgowe w Lublinie, ma forma opodatkowania przedsiębiorcy. Płatnicy VAT często muszą zapłacić nawet kilkaset złotych więcej za usługi niż podmioty, które nie są płatnikiem VAT.

Opłaty za księgowość w Lublinie uzależnione są również od tego, czy rozliczane transakcje prowadzone są w kraju czy poza jego granicami. Konieczność księgowania transakcji zagranicznych wymaga, aby księgowy był zorientowany również w prawie podatkowym innego kraju. Większa wiedza przekłada się proporcjonalnie na cenę za usług w tym zakresie.

To, ile przedsiębiorca zapłaci za księgowość w Lublinie, zależy również od liczby dowodów księgowych uwzględnianych co miesiąc w rozliczeniu. Cena za usługi wzrasta wraz z ilością dokumentów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku ich dużej ilości (ponad 100 szt./m-c), przedsiębiorca może próbować negocjować cenę obsługi.

Usługi księgowe w Lublinie – ceny

Stawki za ryczałt ewidencjonowany

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, zewnętrzny księgowy w Lublinie uzależnia koszt usług w tym zakresie od formy opodatkowania klienta. Usługi dla płatników VAT to koszt w granicach 120-300 zł netto/m-c. Powyższa stawka odnosi się do rozliczeń uwzględniających max. 50 dowodów księgowych. W przypadku podmiotów niebędących podatnikiem VAT stawki za księgowość w Lublinie są nawet o kilkadziesiąt złotych niższe i mieszczą się w przedziale 100-160 zł netto miesięcznie.

Biorąc pod uwagę średnią krajową cenę za rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego (ok. 102 zł netto/m-c), usługi księgowe w Lublinie w tym zakresie są stosunkowo tanie.

Stawki za księgę przychodów i rozchodów (KPiR)

Cena za rozliczanie KPiR również zależy od tego, czy rozliczany przedsiębiorca ma obowiązek płacenia podatku VAT. Usługi dla tego rodzaju podmiotów to koszt rzędu 150-300 zł netto miesięcznie (przy założeniu księgowania do 50 dokumentów). W przypadku przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi płatnikami VAT, usługi księgowe w Lublinie są nieco tańsze i wahają się w przedziale 120-240 zł netto.

W porównaniu z ogólnopolską średnią stawką za rozliczanie KPiR (ok. 126 zł netto/m-c), księgowość w Lublinie jest nieco droższa. Jednak stawki nie są bardzo wygórowane.

Stawki za księgi handlowe

Biuro rachunkowe wycenia koszt prowadzenia ksiąg handlowych w oparciu o miesięczną ilość dowodów księgowych. Przy założeniu max. 50 dokumentów średnia cena za tego rodzaju usługi wynosi od 450 do 700 zł netto miesięcznie. W zestawieniu ze średnią stawką krajową – ok. 488 zł netto/m-c – księgowość w Lublinie w tym zakresie jest dość droga. Należy pamiętać, że z rosnącą ilością księgowych dokumentów, biuro również będzie podnosić swoją stawkę.

Stawki za kadry i płace

Biuro księgowe obsługuje często swoich klientów w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Bezpośredni wpływ na stawki, jakie życzy sobie księgowość w Lublinie, ma rodzaj zawartych z pracownikami umów. W przypadku obsługi umowy o pracę biuro wycenia swoje usługi w granicach 30 zł netto/os./m-c. Jeśli księgowy ma rozliczać również umowy cywilno-prawne, wówczas cena za te usługi to ok. 25 zł netto/os./m-c. Księgowość w Lublinie proponuje stawki przybliżone do stawek ogólnopolskich.

Stawki za usługi dodatkowe

Oprócz podstawowych usług księgowych, biuro rachunkowe proponuje również szereg innych usług dodatkowych. Należy jednak nie zapominać, że skoro dana usługa jest ponadstandardowa, to taka będzie również jej cena.

Księgowość w Lublinie nalicza dodatkowe opłaty najczęściej za sporządzenie deklaracji podatkowej (ok. 20 zł netto/szt.), wysyłkę korespondencji w imieniu klienta (ok. 5 zł netto/szt.), opracowanie sprawozdania do GUS (od 50 zł netto/szt.). Księgowy zrealizuje również inne zadania zlecone przez obsługiwanego przedsiębiorcę. Takie wsparcie wyceniany jest w oparciu o roboczogodzinę, a jej koszt to ok. 70 zł netto.

Biuro rachunkowe w Lublinie najdrożej wycenia opracowanie sprawozdania finansowego na koniec roku. Ten dokument jest obowiązkowy dla spółek, a jego koszt jest równoznaczny ze średnią miesięczną opłatą za usługi księgowe. Biuro księgowe często zastrzega również, że minimalna opłata za tę usługę to 500 zł netto.

Zewnętrzna księgowość – dlaczego warto korzystać?

Opłacalne wsparcie

Powodem, dla którego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zewnętrzną księgowość w Lublinie, jest jej stosunkowo niska cena. Z pewnością zewnętrzny księgowy jest tańszy niż zatrudnianie własnego księgowego w firmie. Jednak opłacalność korzystania z tego rodzaju usług księgowych nie ogranicza się wyłącznie do ich stawek.

Doświadczone biuro rachunkowe będzie w stanie zaproponować swoim klientom rozwiązania opłacalne dla ich biznesów. Dobranie właściwej formy opodatkowania, wliczenie w koszty prowadzonej działalności właściwych wydatków czy rezygnacja z ryzykownych działań często wystarczą do tego, aby przedsiębiorstwo zaoszczędziło pieniądze. A to wszystko dlatego, że biuro księgowe w Lublinie podpowiedziało właściwe rozwiązania.

Konsulting biznesowy

Księgowość w Lublinie to nie tylko usługi rachunkowe, ale również profesjonalny konsulting. Biuro księgowe oferuje zarówno doradztwo podatkowe, jak też prawne, finansowe czy gospodarcze. Przedsiębiorca, korzystając z kompleksowych usług oferowanych przez jedno biuro rachunkowe w Lublinie, nie tylko wybiera wygodne rozwiązanie, ale również ma pewność, że jego problem zostanie rozpatrzony kompleksowo. Obsługa wszystkich spraw przez jedno biuro daje gwarancje, że żaden aspekt rozwiązywanego problemu nie zostanie pominięty.

Pomoc na wypadek kontroli podatkowej

Biuro rachunkowe to również cenna pomoc w sytuacji ewentualnej kontroli organu podatkowego. Kto lepiej będzie orientował się w prowadzonej rachunkowości, jak nie zajmujący się nią księgowy? W zależności od oferty biura, zewnętrzny księgowy w Lublinie może również reprezentować swojego klienta przed instytucjami podatkowymi. Nie wolno jednak zapominać, że chociaż rachunkowość jest prowadzona przez zewnętrzną księgowość w Lublinie, to pełną odpowiedzialność za wszystkie zaniedbania czy pomyłki w rozliczeniach ponosi przedsiębiorca. Pomyłki zdarzają się zaś każdemu. Dlatego na wypadek ich pojawienia również warto mieć profesjonalne wsparcie w ich wyjaśnianiu. Doświadczona księgowość w Lublinie z pewnością pomoże uporać się również z tym problemem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *