Firma sprzątająca Gdańsk - ceny oraz różnice, jak wybrać najlepszą firmę w Gdańsku?
Firma SPRZĄTAJĄCA Gdańsk. ➜ KOSZT
26 maja 2017
Firma sprzątająca Łódź - ceny oraz różnice, jak wybrać najlepszą firmę w Łodzi?
Firma SPRZĄTAJĄCA Łódź. ➜ KOSZT
5 czerwca 2017
Faktoring - ile kosztuje i jak wybrać firmę faktoringową

Faktoring wciąż nie jest w Polsce tak popularny, jak na zachodzie. Wielu przedsiębiorców nie wie, jakie są jego możliwości i kiedy opłaca się skorzystać z tej usługi. Kiedy faktoring jest dobrym rozwiązaniem? Jak wybrać najlepszą dla nas ofertę? Na co zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy z faktorem?

 

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring to nic innego jak narzędzie finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Firma faktoringowa nabywa – na podstawie cesji – prawa do pieniężnej wierzytelności przed nadejściem terminu jej płatności. Faktoring umożliwia bieżące funkcjonowanie firmom, które na przykład sprzedają towary i usługi z odroczonym terminem płatności. W momencie, kiedy następuje sprzedaż wierzytelności, firma otrzymuje od faktora całość lub część należności niemal natychmiast. Może wówczas zapewnić sobie środki na bieżącą działalność bez konieczności np. zaciągania kredytu. Z usług faktoringowych korzystają często firmy, które mają niską płynność finansową – lub czasowo ją utraciły i nie są w stanie spłacać w terminie swoich wierzytelności. Utrata płynności finansowej może mieć różne przyczyny – niewypłacalni kontrahenci, nagła konieczność poniesienia dużej inwestycji lub inne losowe zdarzenia mogą sie do niej przyczynić. Z niską płynnością finansową mogą borykać się firmy, których działalność jest sezonowa. Faktoring wybierają również przedsiębiorcy, którzy mają kłopot ze ściąganiem niezapłaconych należności od dużych kontrahentów. Często procedury są w takich przypadkach są czasochłonne. Wówczas faktoring może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Z usługi faktoringu korzystają często firmy, które nie mają możliwości uzyskania kredytu. Procedury bankowe mogą okazać się długotrwałe a warunki nie do spełnienia przez firmy. W szczególności dotyczy to młodych firm  z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zdarza się tak, że dana firma przy wcześniejszej zapłacie swojemu kontrahentowi ma możliwość uzyskania bardzo korzystnych rabatów. Kiedy niemożliwe jest uzyskanie kredytu, z pomocą przychodzi faktoring. decydując się jednak na takie narzędzie finansowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty – co będzie bardziej opłacalne – faktoring czy zrezygnowanie z rabatu.

 

Jakie są rodzaje faktoringu?

Rozróżniamy dwa rodzaje faktoringu – pełny (bez regresu), zwany właściwym i  niepełny (z regresem), zwany niewłaściwym. Obserwuje sie  również pojawienie się tzw. faktoringu mieszanego. Faktoring pełny zakłada przejęcie na siebie przez faktora ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Istotnym elementem faktoringu pełnego jest ubezpieczenie należności handlowych. Faktor ubezpiecza należności sam lub korzysta z polisy zawartej przez przedsiębiorcę. Faktoring pełny jest chętnie wybierany przez przedsiębiorców ze względu na pozbycie sie ryzyka niewypłacalności klientów.

Faktoring niepełny uważany jest za mniej korzystny dla przedsiębiorcy – tu ryzyko pozostaje przy nim. Faktor nie przejmuje na siebie ryzyka. W przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku zapłaty, wierzytelność przenoszona jest z powrotem na faktoranta. Faktorant jest ponadto zobowiązany do rozliczenia się z uzyskanych od faktora środków.

Faktoring mieszany natomiast łączy w sobie cechy obu poprzednich. Umowa faktoringowa określa wówczas – kwotowo lub procentowo- limit, do wysokości którego ponosi ryzyko faktor. Pozostała część ryzyka pozostaje przy przedsiębiorcy. Rozłożenie ryzyka pomiędzy dwa podmioty powoduje, że ten rodzaj faktoringu jest wybierany chętnie zarówno przez przedsiębiorców jak i formy faktoringowe.

 

Jakie są zagrożenia faktoringu?

Jednym z podstawowych wymogów faktoringu jest konieczność powiadomienia kontrahentów o podjęciu współpracy z faktorem. Często przedsiębiorcy obawiają się, że taka informacja skierowana do kontrahentów wpłynie negatywnie na wizerunek firmy. Może to być odebrane jako informacja o pogorszeniu się kondycji finansowej firmy lub jako informacja o braku zaufania firmy wobec kontrahentów.

Stan wiedzy na temat usług faktoringowych w Polsce jest jeszcze stosunkowo niewielki. Przedsiębiorcy obawiają się, że usługa ta jest bardzo skomplikowana a do podpisanie umowy z firmą faktoringową droga wiedzie przez długotrwałe i skomplikowane procedury. Powszechnie uważa się, że faktoring jest dobrym rozwiązaniem  jedynie dla dużych przedsiębiorstw, gdy tymczasem to te małe i średnie firmy,  najbardziej narażone na wahania rynku mogą na nim najwięcej skorzystać.

Przedsiębiorca może również obawiać się tego, w jaki sposób faktor komunikuje się z wierzycielem. Istnieje, najczęściej nieuzasadniona, obawa, że monitując dłużnika faktor będzie komunikował się z nim w sposób, który wpłynie negatywnie na stosunki pomiędzy kontrahentami. Najczęściej jednak kwestie te są ustalane przed podpisaniem umowy faktoringowej i przebiegają zgodnie z procedurami.

 

Jak wybrać firmę faktoringową? Jakie są koszty faktoringu?

Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym, jakie są nasze potrzeby. Czy potrzebujemy jednorazowej poprawy płynności finansowej, czy chcemy powierzyć firmie zewnętrznej całe  zarządzanie wierzytelnościami. A może potrzebujemy obu tych usług jednocześnie? Firmy faktoringowe są często dużo bardziej skuteczne w ściąganiu należności od dłużników niż przedsiębiorcy. Kiedy zarządzanie wierzytelnościami przejmuje faktor, firma może skupić sie na bieżącej działalności i jej rozwijaniu.

Wybierając firmę  faktoringową zapytajmy o ofertę kilka instytucji. Warto porównać, co oferują w zakresie usług faktoringu banki i niezależne firmy faktoringowe.  Zwykle firmy, które nie są bankami mają uproszczone procedury i mogą zaoferować szerszy zakres usług. Bardzo istotnym elementem, który powinien być brany pod uwagę przy wyborze firmy  faktoringowej są warunki finansowania i koszty usługi.

Na koszt usługi faktoringowej składa się kilka elementów. Po pierwsze – prowizja operacyjna, czyli procentowo ustalona wartość, jaką pobiera faktor z tytułu nabycia i obsługi wierzytelności, liczona od wartości faktury brutto. Drugi element to odsetki, naliczane od salda konta finansowania – tzn. od kwoty, jaką wykorzystał w danym momencie przedsiębiorca. Odsetki rozliczane są w skali miesiąca. Poza tym jest również prowizja za przyznanie limitu i prowizja administracyjna, naliczana na koniec miesiąca. Na wysokość kosztów wpływ ma kilka czynników. Przede wszystkim wysokość limitu finansowania – im wyższy limit, tym niższy procent. Drugi czynnik to ilość kontrahentów – im większa liczba, tym niższy koszt, ze względu na rozproszenie ryzyka niewypłacalności. Z drugiej strony jednak większa liczba kontrahentów to większa liczba faktur – i więcej dokumentów, tym większa pracochłonność a tym samym wyższy koszt. Kondycja finansowa faktoranta i jego kontrahentów to kolejny czynnik wpływający na cenę – im mniej stabilna sytuacja finansowa, tym wyższe koszty.

Podpisując umowę z faktorem należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki. Zawsze warto też negocjować warunki umowy. Koniecznie należy sprawdzić, czy w umowie nie ma kosztów ukrytych, związanych np. z poinformowaniem kontrahentów o zbyciu należności. Czasami firmy faktoringowe biorą ten obowiązek na siebie, naliczając opłaty za każde działanie. Opłaty naliczane są również za monity wysyłane do dłużników – warto wiedzieć, czy zapłacimy za nie my, czy dłużnik. Koniecznie należy sprawdzić takie parametry, jak czas trwania umowy, okres i wysokość finansowania, okres wykupu faktur czy konsekwencje za opóźnienia w płatnościach. Należy też zwrócić uwagę na to, kiedy i na jakich warunkach umowa może zostać wypowiedziana i rozwiązana.

sprawdzając reputację firmy faktoringowej warto zwrócić uwagę na to ile lat działa na rynku, jakie ma powiązania z dużymi instytucjami finansowymi, czy jej sytuacja jest stabilna. Większość czołowych firm faktoringowych należy do Polskiego Związku Faktoringowego, propagującego międzynarodowe standardy działania faktorów. Możemy wiec liczyć na to, że nasz partner również będzie działał zgodnie z tymi standardami.

Kalkulator kosztu faktoringu

Miesięczna wartość należności do faktoringu w tys. zł

<25
50
75
100
150
200
300
>300

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *