Specjalista SEO vs. agencja reklamowa. Komu lepiej zleci膰 pozycjonowanie SEO?
Specjalista SEO vs. agencja reklamowa. Komu lepiej zleci膰 pozycjonowanie SEO?
16 sierpnia 2017
Agencja marketingowa - ILE kosztuje i JAK wybra膰 dobr膮 firm臋 marketingow膮?
Agencja marketingowa – ILE kosztuje i JAK wybra膰 dobr膮 firm臋 marketingow膮?
8 wrze艣nia 2017

Faktoring dla ma艂ych firm – ILE kosztuje i JAK wybra膰 firm臋 faktoringow膮

Faktoring dla ma艂ych firm - ile kosztuje i jak wybra膰 firm臋 faktoringow膮

Op贸藕nienia w p艂atno艣ciach faktur przez kontrahent贸w mog膮 negatywnie wp艂yn膮膰 na kondycj臋 przedsi臋biorstwa. Dlatego coraz wi臋cej biznesmen贸w si臋ga po us艂ugi faktoringu dla ma艂ych firm, kt贸re u艂atwiaj膮 im utrzyma膰 finansow膮 p艂ynno艣膰 mimo zaleg艂o艣ci biznesowych partner贸w.

Czym w艂a艣ciwe jest faktoring?

Najpro艣ciej rzecz ujmuj膮c, us艂ugi faktoringowe polegaj膮 na wykupieniu nieprzeterminowanych nale偶no艣ci finansowych firm w celu zabezpieczenia nale偶nych p艂atno艣ci. Schemat jest prosty: przedsi臋biorca, kt贸ry w zwi膮zku z d艂ugimi terminami p艂atno艣ci wystawionych kontrahentom faktur ma problem z finansow膮 p艂ynno艣ci膮, wybiera firm臋 faktoringow膮, kt贸ra wykupuje warto艣膰 nale偶nych faktur, a tym samym reguluje ich p艂atno艣膰 na rzecz ich wystawcy. Nast臋pnie firma faktoringowa egzekwuje w艂a艣ciwe nale偶no艣ci od w艂a艣ciwych d艂u偶nik贸w, tj. nabywc贸w towar贸w i us艂ug obs艂ugiwanego przedsi臋biorstwa. Oczywi艣cie biznesmen musi zawrze膰 umow臋 z firm膮 faktoringow膮 i poinformowa膰 o tym fakcie odbiorc贸w swoich faktur. Firma faktoringowa pobiera r贸wnie偶 za swoje us艂ugi stosown膮 prowizj臋, o kt贸r膮 pomniejszana jest kwota nale偶no艣ci wyp艂acana obs艂ugiwanemu przedsi臋biorcy.

Co daje przedsi臋biorcom faktoring dla ma艂ych firm?

Coraz popularniejsz膮 us艂ug膮 staje si臋 faktoring dla ma艂ych firm. Wynika to z faktu, 偶e jest to rozwi膮zanie pozwalaj膮ce ma艂ym firmom utrzyma膰 p艂ynno艣膰 finansow膮. D艂ugie terminy p艂atno艣ci za us艂ugi czy produkty mog膮 by膰 powa偶nym problemem dla niewielkiego przedsi臋biorstwa. Pozyskane od faktora 艣rodki mog膮 by膰 wykorzystane na pokrycie bie偶膮cych koszt贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci (ZUS, podatki) b膮d藕 na firmowe inwestycje. Koszty us艂ug faktoringowych s膮 niewielkie w por贸wnaniu z ryzykiem upad艂o艣ci biznesu z powodu utraty finansowej p艂ynno艣ci. Ponadto korzystanie z us艂ug faktoringowych zdejmuje z przedsi臋biorcy konieczno艣膰 monitorowania wp艂ywaj膮cych p艂atno艣ci. Egzekwowaniem nale偶no艣ci zajmuj臋 si臋 wy艂膮cznie faktor.

Maj膮c gwarancj臋 szybszego pozyskania 艣rodk贸w od faktora, przedsi臋biorca mo偶e oferowa膰 r贸wnie偶 swoim kontrahentom d艂u偶sze terminy p艂atno艣ci, a tym samym by膰 bardziej konkurencyjny na rynku. Decyduj膮c si臋 na tego rodzaju us艂ug臋, nale偶y zastanowi膰 si臋 na wyborem jej w艂a艣ciwego wariantu.

Faktoring bez przej臋cia ryzyka

Faktoring dla ma艂ych firm mo偶e mie膰 form臋 faktoringu bez przej臋cia ryzyka. W tym wariancie firma faktoringowa nie odpowiada na wypadek niewyp艂acalno艣ci wierzyciela. Wprawdzie wyp艂aca przedsi臋biorcy r贸wnowarto艣膰 wykupionych faktur, jednak w sytuacji braku wyp艂acalno艣ci kontrahenta biznesmen jest zmuszony zwr贸ci膰 wyp艂acon膮 zaliczk臋.

Faktoring z przej臋ciem ryzyka

Zupe艂nie inn膮 odmian膮 us艂ugi jest faktoring z przej臋ciem ryzyka. W tym przypadku niewyp艂acalno艣膰 kontrahenta jest wy艂膮cznie problemem faktora, a przedsi臋biorstwo korzystaj膮ce z us艂ugi nie musi zwraca膰 wyp艂aconych 艣rodk贸w. Faktoring dla ma艂ych firm z przej臋ciem ryzyka jest bardzo wygodnym rozwi膮zaniem, gdy偶 zdejmuje zupe艂nie z w艂a艣ciciela firmy trosk臋 o uregulowanie nale偶no艣ci przez biznesowych partner贸w. Jednak w zwi膮zku z wi臋kszym ryzykiem ich niewyp艂acalno艣ci, koszty tego wariantu faktoringu s膮 z regu艂y powi臋kszone o op艂at臋 za ubezpieczenie na wypadek ewentualnej niewyp艂acalno艣ci d艂u偶nika.

Faktoring dla ma艂ych firm 鈥 warunki dost臋pu

Faktoring dla ma艂ych firm staje si臋 coraz bardziej dost臋pny. Jednak aby skorzysta膰 z tego rodzaju us艂ug, przedsi臋biorstwo zostaje poddane dok艂adnej analizie. Weryfikacji podlega kilka zasadniczych kwestii.

Po pierwsze, cz臋艣膰 firm faktoringowych nadal stosuje pr贸g minimalnego obrotu przedsi臋biorstwa, kt贸ry pozwala na nawi膮zanie wsp贸艂pracy. Wynika to z poszukiwania przez faktor贸w jak najwi臋kszych zysk贸w. Jednak wymagalne progi s膮 stopniowo obni偶ane, a faktoring dla ma艂ych firm staje si臋 coraz bardziej dost臋pny.

Dla faktora jedn膮 z najwa偶niejszych kwestii jest kondycja finansowa nie tylko zg艂aszaj膮cego si臋 do niego klienta, ale przede wszystkim jego kontrahent贸w. Dlatego przed podpisaniem umowy firmy faktoringowe dok艂adnie prze艣wietlaj膮 d艂u偶nik贸w, od kt贸rych maj膮 egzekwowa膰 nale偶no艣ci. Liczy si臋 nie tylko sytuacja finansowa, ale te偶 forma prowadzonej dzia艂alno艣ci i zobowi膮zania wobec innych podmiot贸w. Celem firm faktoringowych jest zarobek. Nie b臋dzie on mo偶liwy, je艣li faktor nie b臋dzie w stanie wyegzekwowa膰 zap艂aty za faktury klienta.

Faktoring dla ma艂ych firm skierowanych jest wy艂膮cznie do przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy nie maj膮 powa偶nych zad艂u偶e艅. Ci膮偶膮cy na firmie komornik automatycznie przejmuje prawo do wszelkich osi膮ganych przez ni膮 zysk贸w, a tym samym odcina faktorowi drog臋 do odzyskania nale偶no艣ci od kontrahent贸w klienta.

Z faktoringu mog膮 skorzysta膰 wszystkie przedsi臋biorstwa, kt贸rych umowy handlowe z kontrahentami nie gwarantuj膮 mo偶liwo艣膰 zwrotu towaru (np. komisy). W przypadku rzeczywistego zwrotu konieczna jest korekta wystawionej faktury (niekiedy nawet do zera), a tym samym istnieje realne ryzyko nie otrzymania przez faktora od kontrahenta pierwotnej nale偶no艣ci.

Umowa faktoringowa 鈥 szczeg贸艂y, na kt贸re nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋

Aby skorzysta膰 z faktoringu, konieczne jest podpisanie stosownej umowy. Jednak przed sformalizowaniem wsp贸艂pracy w tym zakresie, przedsi臋biorca powinien zapozna膰 si臋 z jej kilkoma zasadniczymi szczeg贸艂ami.

Czas trwania umowy

Przedmiotem samej umowy jest scedowanie na faktora w艂asno艣ci wierzytelno艣ci przedsi臋biorcy uregulowanych okre艣lonymi umowami z kontrahentami. Czas, na jaki zostanie zawarta, mo偶e by膰 r贸偶ny. Faktor mo偶e zobowi膮za膰 si臋 do sta艂ego 艣wiadczenia us艂ug przez czas nieokre艣lony z zastrze偶eniem ewentualnego okresu wypowiedzenia (np. 3 miesi膮ce). Jednak ze wzgl臋du na fakt, 偶e przedmiotem umowy jest faktoring dla ma艂ych firm, kt贸re mog膮 nie posiada膰 regularnych kontrahent贸w, mo偶liwe jest podpisanie umowy na jednorazow膮 obs艂ug臋 wykupienia danych wierzytelno艣ci. W przypadku um贸w na czas okre艣lony/nieokre艣lony warto zwr贸ci膰 r贸wnie偶 uwag臋 na konsekwencje wynikaj膮ce z nag艂ego zerwania umowy (przez faktora lub faktoranta). Bardzo cz臋sto wi膮偶e si臋 ono z konieczno艣ci膮 natychmiastowego uregulowania wszelkich nale偶no艣ci wobec faktora wraz ze zwrotem zaliczki, kt贸rej nie uda艂o si臋 faktorowi odzyska膰 od kontrahent贸w.

Wymagane dokumenty

Istotn膮 kwesti膮 s膮 r贸wnie偶 dokumenty, jakie s膮 konieczne do zawarcia umowy. Dla firm faktoringowych istotne s膮 przede wszystkim dokumenty potwierdzaj膮ce prowadzenie danej dzia艂alno艣ci, jak r贸wnie偶 te potwierdzaj膮ce zobowi膮zania kontrahent贸w wobec konkretnego przedsi臋biorcy (umowy, faktury, potwierdzenia akceptacji towaru czy us艂ugi).

Faktoring dla ma艂ych firm nie wymaga za艣 przedstawiania szczeg贸艂owych dokument贸w finansowych przedsi臋biorstwa, jak ma to miejsce chocia偶by w przypadku ubiegania si臋 o bankowy kredyt. Firma faktoringowa mo偶e wymaga膰 r贸wnie偶 potwierdze艅 wyp艂acalno艣ci finansowej biznesowych partner贸w klienta. Mog膮 nimi by膰 chocia偶by potwierdzenia dotychczasowych wp艂at na poczet klienta.

Podpisuj膮c umow臋, przedsi臋biorca powinien te偶 zapozna膰 si臋 ze swoimi obowi膮zkami w zakresie bie偶膮cego informowania faktora o powsta艂ych zobowi膮zaniach ze strony kontrahenta. Niedostarczenie w艂a艣ciwych danych b臋dzie skutkowa膰 brakiem mo偶liwo艣ci finansowania i egzekwowania nale偶no艣ci.

Obowi膮zuj膮ce limity

Faktoring dla ma艂ych firm okre艣la r贸wnie偶 pewne limity. Dotycz膮 one limitu dla danego odbiorcy produkt贸w us艂ug (sublimit), jak te偶 maksymalnego finansowania dla przedsi臋biorcy (limit globalny). Sublimit to maksymalna kwota wyp艂acana przez faktoranta z tytu艂u obs艂ugi okre艣lonego odbiorcy. Natomiast limit globalny dotyczy limitu wyp艂aty ca艂o艣ciowego finansowania dla danego przedsi臋biorcy. Limit globalny mo偶e mie膰 mniejsz膮 warto艣膰 ni偶 suma przyznanych sublimit贸w dla poszczeg贸lnych kontrahent贸w.

Oddzielnym limitem mo偶e by膰 limit koncentracji, kt贸ry okre艣la maksymalny procentowy udzia艂 zobowi膮za艅 danego odbiorcy w ca艂o艣ciowej kwocie wyp艂aconej przedsi臋biorcy. W przypadku przekroczenia tego wska藕nika, faktor wstrzymuje wyp艂aty zaliczek z tytu艂u nale偶no艣ci konkretnego kontrahenta do momentu uregulowania przez niego chocia偶by cz臋艣ci zobowi膮za艅.

Dobranie stosownych limit贸w do kondycji konkretnej firmy jest bardzo wa偶ne. Zbyt ma艂e progi kwotowe mog膮 znacznie ograniczy膰 p艂ynno艣膰 przedsi臋biorstwa. Z drugiej strony zbyt wyg贸rowane limity wi膮偶膮 si臋 z o wiele wi臋kszymi op艂atami za faktoring dla ma艂ych firm, kt贸re mog膮 przerasta膰 realne potrzeby konkretnego biznesmena.

Liczba obs艂ugiwanych kontrahent贸w

Faktoring dla ma艂ych firm mo偶e nanie艣膰 r贸wnie偶 ograniczenia zwi膮zane z liczb膮 kontrahent贸w, kt贸rych wierzytelno艣ci podlegaj膮 finansowaniu. Wi膮偶e si臋 to po cz臋艣ci z limitem koncentracyjnym. W przypadku pocz膮tkowej wsp贸艂pracy z przedsi臋biorstwem firma faktoringowa mo偶e obawia膰 si臋 wyp艂acalno艣ci biznesowych partner贸w, a tym samym znacznie ogranicza ich liczb臋 w celu weryfikacji ich wiarygodno艣ci.

Klauzule

Umowa o faktoring dla ma艂ych firm mo偶e r贸wnie偶 zawiera膰 klauzule.

Najcz臋stsz膮 jest klauzula wy艂膮czno艣ci, kt贸ra nak艂ada na przedsi臋biorc臋 zakaz korzystania z us艂ug innej firmy faktoringowej. Jej z艂amanie wi膮偶e si臋 z natychmiastowym zerwaniem umowy b膮d藕 naliczeniem kary umownej.

Inn膮 klauzul膮 jest klauzula del credere wskazuj膮ca, 偶e odpowiedzialno艣膰 za nieuregulowanie nale偶no艣ci przez d艂u偶nika le偶y po stronie faktora.

W umowach zawierane s膮 r贸wnie偶 klauzule eksportowe, kt贸re wskazuj膮 kraje, do kt贸rych klient firmy faktoringowej b臋dzie m贸g艂 eksportowa膰 swoje towary czy us艂ugi. Wprowadzenie tego rodzaju klauzuli pozwala faktorowi na wykluczenie pa艅stw, w kt贸rych egzekucja wierzytelno艣ci od kontrahent贸w b臋dzie utrudniona.

Koszty faktoringu 鈥 od czego zale偶膮?

Wysoko艣膰 ryzyka p艂atno艣ci

Faktoring dla ma艂ych firm nie jest oczywi艣cie us艂ug膮 bezp艂atn膮, a jej koszt zale偶y od kilku czynnik贸w. Pierwszym z nich jest ryzyko, jakie ponosi faktor decyduj膮c si臋 na finansowanie danego podmiotu. Firma faktoringowa, kt贸ra z g贸ry op艂aca faktorantowi nale偶ne faktury, zawsze ponosi ryzyko, 偶e nie odzyska wydanych pieni臋dzy od kontrahent贸w klienta. Dlatego te偶 przed nawi膮zaniem wsp贸艂pracy tak dok艂adnie weryfikuje wiarygodno艣膰 wierzycieli. Ryzyko ro艣nie wraz z kwot膮 finansowania, a wraz z nim wysoko艣膰 op艂at za us艂ugi faktoringowe.

Wariant faktoringu

Na koszty faktoringu wp艂ywa r贸wnie偶 wariant us艂ugi, jak膮 wybierze przedsi臋biorca. Faktoring dla ma艂ych firm z przej臋ciem ryzyka przenosi odpowiedzialno艣膰 na faktora za ewentualn膮 niewyp艂acalno艣膰 kontrahent贸w. W zwi膮zku z potencjalnym ryzykiem braku mo偶liwo艣ci odzyskania wyp艂aconych faktorantowi 艣rodk贸w, w tym wariancie faktoringu faktor wymaga wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Zakup polisy ubezpieczeniowej zwi臋ksza automatycznie ca艂o艣ciowe koszty us艂ug faktoringowych.

Okres kredytu kupieckiego

Odroczenie p艂atno艣ci za faktury to tzw. kredyt kupiecki. Jego stosowanie jest standardem w relacjach biznesowych firm. Jednak jego d艂ugo艣膰 jest bardzo istotna dla firm faktoringowych. Im d艂u偶szy okres kredytu kupieckiego, tym faktor d艂u偶ej musi oczekiwa膰 na zap艂at臋 nale偶no艣ci. Natomiast wraz z czasem oczekiwania rosn膮 r贸wnie偶 koszty obs艂ugi faktoringowej. Inny koszt b臋dzie dotyczy艂 faktur finansowanych przez 30 dni, a zupe艂nie inna op艂ata zostanie naliczona za obs艂ug臋 wierzytelno艣ci z 90-dniowym terminem p艂atno艣ci.

Podmiot udzielaj膮cy faktoringu

Us艂ugi faktoringowe 艣wiadcz膮 nie tylko specjalizuj膮ce si臋 w tym firmy, ale r贸wnie偶 banki. Op艂aty za us艂ugi r贸wnie偶 kszta艂tuj膮 si臋 w zale偶no艣ci od podmiotu udzielaj膮cego finansowania. Faktoring dla ma艂ych firm z banku ma z regu艂y naliczon膮 ni偶sz膮 prowizj臋 ni偶 us艂uga od firmy zewn臋trznej. Wynika to przede wszystkim z 艂atwiejszym dost臋pem plac贸wek bankowych do kapita艂u. Op艂aty s膮 obni偶ane r贸wnie偶 dlatego, 偶e ich cz臋艣膰 jest przenoszona na inne produkty bankowe wykorzystywane przez przedsi臋biorc臋.

Uwaga! Ni偶sze koszty faktoringu bankowego wi膮偶膮 si臋 niestety z trudniejszym pozyskaniem us艂ugi. Banki stosuj膮 w艂asne modele oceny ryzyka, cz臋sto zbli偶one do oceny zdolno艣ci kredytowej przedsi臋biorstwa.

Prowizje

Firmy faktoringowe naliczaj膮 oczywi艣cie prowizje za swoje us艂ugi. Pierwsza 鈥 przygotowawcza 鈥 dotyczy przeprowadzenia og贸lnego rozeznania w艣r贸d kontrahent贸w potencjalnego klienta i stanowi procent przyznanego biznesmenowi limitu. Druga 鈥 operacyjna 鈥 dotyczy samego finansowania i egzekwowania nale偶no艣ci. Jej wysoko艣膰 zale偶na jest od przyznanych przedsi臋biorcy limit贸w oraz termin贸w p艂atno艣ci wystawionych dokument贸w sprzeda偶y.

Wysoko艣膰 odsetek

Mimo braku problem贸w z terminow膮 sp艂acalno艣ci膮 kontrahent贸w, mo偶e mie膰 miejsce sytuacja, 偶e partner nie op艂aci nale偶no艣ci w terminie. W贸wczas 鈥 w zale偶no艣ci od wybranego wariantu faktoringu 鈥 egzekwowanie sp艂aty b臋dzie le偶a艂o po stronie faktoranta lub faktora. Je艣li sprawa b臋dzie dotyczy膰 tego drugiego, naliczy on dodatkowe odsetki za zw艂ok臋 w sp艂acie. Ich warto艣膰 zostanie doliczona do ca艂kowitego kosztu obs艂ugiwanego faktoringu. Dlatego przy wyborze us艂ug faktoringowych warto zapozna膰 si臋 z wysoko艣膰 ewentualnych odsetek.

Liczba odbiorc贸w i finansowanych faktur

Faktoring dla ma艂ych firm mo偶e dotyczy膰 zar贸wno tylko jednego, jak te偶 kilku kontrahent贸w. Istnieje te偶 mo偶liwo艣膰 jednorazowego sfinansowania wystawionej faktury lub d艂ugofalowe 艣wiadczenie us艂ug w tym zakresie. W zale偶no艣ci od liczby obs艂ugiwanych odbiorc贸w oraz finansowanych faktur faktor kszta艂tuje cen臋 swoich us艂ug. Oczywiste jest, im wi臋ksza ich liczba, a tym samym warto艣膰, tym faktoring dla ma艂ych firm ta艅szy.

Dzia艂ania administracyjne dla klienta

Op艂ata za faktoring zale偶y r贸wnie偶 od tego, czy faktor ma ograniczy膰 swoje dzia艂ania wy艂膮cznie do finansowania wystawionych dowod贸w sprzeda偶y czy ma zaj膮膰 si臋 r贸wnie偶 pe艂n膮 administracj膮 faktur klienta i monitoringiem oraz egzekucj膮 nale偶no艣ci. Im wi臋cej zada艅 ma realizowa膰 faktor, tym dro偶sze b臋d膮 jego us艂ugi. Ka偶de z dodatkowych dzia艂a艅 ma bowiem swoj膮 cen臋. Jednak przed odrzuceniem wsparcia faktora w tym zakresie warto te koszty dok艂adnie przeanalizowa膰. Mo偶e si臋 bowiem okaza膰, 偶e outsourcing monitoringu i windykacji nale偶no艣ci b臋dzie bardziej op艂acalny dla przedsi臋biorcy ni偶 tworzenie w艂asnego zespo艂u pracowniczego do realizacji tych zada艅.

Koszty faktoringu w Polsce

Op艂ata za faktoring dla ma艂ych firm jest elastyczna i uzale偶niona od indywidualnych czynnik贸w danego przedsi臋biorstwa. Jednak aby ta forma wsparcia finansowego by艂o op艂acalna dla niewielkich przedsi臋biorstw, 艂膮czny koszt wszelkich prowizji w wariancie 30-dniowego finansowania powinien stanowi膰 2-5%. Prowizja przygotowawcza to z regu艂y 2% warto艣ci finansowania. Natomiast wska藕nik prowizji operacyjny zale偶y od d艂ugo艣ci kredytu kupieckiego. Przeci臋tnie przy 30-dniowym terminie p艂atno艣ci wynosi ona ok. 1,5-1,7%, 45-dniowym 鈥 ok. 2%, a 60-dniowym 鈥 ok. 3,5%. Ca艂kowita op艂ata za jednomiesi臋czn膮 obs艂ug臋 faktury to przedzia艂 0,7-2% jej warto艣ci.

Firma faktoringowa nalicza r贸wnie偶 op艂at臋 za weryfikacj臋 odbiorcy. Przeci臋tny jej koszt to 200-300 z艂 netto za ka偶dego z kontrahent贸w.

Dodatkow膮 op艂at膮 jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej w przypadku faktoringu z przej臋ciem ryzyka. Jej warto艣膰 procentowa zale偶y od okresu p艂atno艣ci faktury. Przy miesi臋cznym wariancie to ok. 0,5% kwoty finansowania, przy terminie 45-dniowym 鈥 0,8%, a 60-dniowym 鈥 ok. 1%. Form膮 zabezpieczenia faktoringu niekiedy mo偶e by膰 r贸wnie偶 weksel in blanco.

Faktor mo偶e naliczy膰 r贸wnie偶 op艂aty za dodatkowe us艂ugi. Ich przyk艂adem mo偶e by膰 aneks do zawartej umowy (koszt 400-500 z艂 netto), wys艂anie wezwania do zap艂aty zaleg艂ej faktury (ok. 45-60 z艂 netto). W przypadku obs艂ugi windykacyjnej naliczane s膮 r贸wnie偶 odsetki za zw艂ok臋, kt贸re wynosz膮 z regu艂y ok. 20%. Faktor nalicza r贸wnie偶 prowizj臋 od pozyskanych przeterminowanych p艂atno艣ci, a jej warto艣膰 procentowa uzale偶niona jest od okresu sp艂aty po terminie.

Wycena us艂ug faktoringowych to kwestia bardzo indywidualna. Przed wyborem w艂a艣ciwej firmy warto dokona膰 wst臋pnego rozeznania w ofercie. Por贸wnanie wysoko艣ci op艂at i prowizji dla konkretnego zapotrzebowania firmy pozwoli dobra膰 najkorzystniejsze rozwi膮zanie.

Kalkulator kosztu faktoringu

Miesi臋czna warto艣膰 nale偶no艣ci do faktoringu w tys. z艂

<25
50
75
100
150
200
300
>300