Biuro rachunkowe Gdańsk – ceny oraz różnice, jak wybrać najlepszą firmę księgową w Gdańsku
BIURO Rachunkowe Gdańsk. ➜ KOSZT
28 czerwca 2017
Biuro rachunkowe Szczecin – ceny oraz różnice, jak wybrać najlepszą firmę księgową w Szczecin
BIURO Rachunkowe Szczecin. ➜ KOSZT
28 czerwca 2017
Biuro rachunkowe Lublin – ceny oraz różnice, jak wybrać najlepszą firmę księgową w Lublinie

Coraz więcej przedsiębiorców wybiera zewnętrzne usługi księgowe w Lublinie. Zaoszczędzają w ten sposób czas i pieniądze. Należy jednak pamiętać, że mimo zleceniu obsługi rachunkowej zewnętrznej firmie, to biznesmen w pełni odpowiada przed organem podatkowym.

Biuro rachunkowe w Lublinie – podstawowe różnice

Ze względu na rosnącą na rynku konkurencję, biuro rachunkowe w Lublinie stale poszerza i udoskonala swoją ofertę. Porównanie kilku ofert pozwoli wskazać zasadnicze cechy, jakimi różnią się usługi księgowe w Lublinie. Warto na nie zwracać uwagę. Szczególnie w sytuacji, kiedy zewnętrzny księgowy w Lublinie ma specjalizować się w ściśle określonej branży.

Księgowość w Lublinie z certyfikatem lub bez

Jedną z podstawowych różnic jest posiadanie certyfikatów przez biuro rachunkowe w Lublinie. Tego rodzaju są dokumentem zwiększającym wiarygodność danego biura rachunkowe. Chociaż nie jest wymagane prawnie, księgowy w Lublinie – dla podniesienia swoich kwalifikacji – zdobywa kolejne certyfikaty.

Aby sprawdzić, że interesujące przedsiębiorcę biuro rachunkowe w Lublinie posiada takowy dokument, wystarczy wejść na stronę jednej z instytucji: Centrum Informacji Księgowej lub Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dostępne są tam listy certyfikowanych biur rachunkowych. Zawsze biznesmen może złożyć również odpowiednie zapytanie, w którym wskazuje to biuro rachunkowe w Lublinie, które go właśnie interesuje.

Branżowa księgowość w Lublinie – specjalizacje

Niemal każde biuro rachunkowe w Lublinie potrafi rozliczać ryczałt, KPiR czy księgi handlowe. Jednak nie każdy księgowy w Lublinie jest zorientowany w prowadzeniu rachunkowości wyspecjalizowanej, np. firm transgranicznych, aptek czy sklepów internetowych. Dlatego zanim przedsiębiorca zdecyduje, że to właśnie ten księgowy w Lublinie ma zająć się jego firmowymi podatkami, powinien w pierwszej kolejności upewnić się czy dane biuro rachunkowe w Lublinie specjalizuje się w jego branży.

Ze specjalizacją usług księgowych – w sposób pośredni – wiąże się rodzaj oferowanych usług przez biuro rachunkowe w Lublinie. Współcześnie zewnętrzna księgowość w Lublinie to nie tylko prowadzenie firmowej rachunkowości. Niejeden księgowy w Lublinie, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, poszerza swoje usługi. Do najpopularniejszych należą doradztwo prawne i biznesowe, wsparcie w pozyskaniu finansowania dla firmy czy usługi wirtualnego biura. Im bardziej rozbudowane usługi księgowe w Lublinie, tym szansa na otrzymanie kompleksowego wsparcia w prowadzeniu biznesu większa.

Zewnętrzny księgowy w Lublinie – przykłady specjalizacji

Różnice w specjalizacjach są najbardziej widoczne w momencie porównywania poszczególnych ofert.

Przykładowo: Biuro Rachunkowe Proste Podatki sp. z o.o. specjalizuje się w wielu zagadnieniach. W ofercie można znaleźć usługi księgowe w Lublinie w zakresie zwrotu podatku z zagranicznych dochodów, wsparcie przy rejestracji spółek w KRS, usługi z zakresu szkoleń BHP czy doradztwo prawne.

W przypadku biura Prestige Group, oprócz typowej księgowości, dostępne są doradztwo prawne i doradztwo finansowe.

Biuro rachunkowe w Lublinie In Plus proponuje swoim klientom usługi z zakresu rejestracji działalności gospodarczej, usług BHP i PPOŻ, opracowania systemu premiowego pracowników czy nawet szkolenia z Excela.

Biuro Rachunkowe ABAK System sp. z o.o. zapewnia doradztwo podatkowe i prawne.

Natomiast Profito podkreśla swoje doświadczenie w zakresie rozliczania stowarzyszeń i placówek oświatowych, wyprowadzenia przedsiębiorstwa z zaległości czy odzyskiwanie VAT za materiały budowlane.

Zróżnicowany system opłat

Opłaty za usługi księgowe w Lublinie mogą być naliczane na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest stały miesięczny abonament, w ramach którego przedsiębiorca ma zapewnioną jasno określoną pulę usług. Ten system rozliczeń sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw o stosunkowo stałych zyskach, które co miesiąc rozliczają przybliżoną ilość dowodów księgowych.

Jednak jeśli zyski firmy są uzależnione chociażby od pór roku, lepszym rozwiązaniem będzie księgowość w Lublinie opłacana w sposób elastyczny. Wówczas opłata miesięczna nie jest stała, a jej wysokość zależy m.in. od liczby zaksięgowanych transakcji.

Ważny jest też rozdział usług na usługi księgowe w Lublinie uwzględnione w ramach stałej opłaty i na usługi dodatkowo płatne. Tymi drugimi są najczęściej usługi doradcze, szkoleniowe czy audytowe. Zewnętrzny księgowy w Lublinie – chcąc być uczciwym wobec swoich klientów – powinien jasno określić cennik jednych i drugich usług.

Sposób kontaktu z klientem

Powoli obowiązek comiesięcznej wizyty przedsiębiorcy w obsługującym go biurze rachunkowym odchodzi powoli do lamusa. Zewnętrzny księgowy w Lublinie coraz częściej wykorzystuje elektroniczne kanały komunikacji. Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem elektronicznego panelu klienta staje się standardem. Księgowość w Lublinie w wersji elektronicznej jest oszczędnością zarówno czasu, jak też pieniędzy biznesmena. Bezsprzecznie jest również dużym udogodnieniem dla obu stron. Przedsiębiorca nie musi odwiedzać biura, a księgowy w Lublinie o wiele szybciej otrzymuje niezbędne do rozliczenia dokumenty.

Usługi księgowe w Lublinie – co wpływa na ich koszt?

Biuro rachunkowe w Lublinie uzależnia koszt swoich usług od kilku czynników. Zasadniczy wpływ ma forma prawna rozliczanego przedsiębiorstwa. Różnego rodzaju spółki, których obsługa wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również praktycznego doświadczenia muszą liczyć się z większymi kosztami obsługi księgowej niż tradycyjna jednoosobowa działalność gospodarcza.

Księgowość w Lublinie wycenia swoje usługi księgowe w oparciu o formę opodatkowania klienta. Płatnik VAT zapłaci nawet kilkaset złotych więcej w skali miesiąca niż podmiot zwolniony z opłacania tego podatku.

Niektóre usługi księgowe w Lublinie uzależniają swoją cenę również od rynku, na którym działa klient. Rozliczenie transakcji z zagranicy również wymaga znajomości nie tylko polskiego, ale również obowiązującego w danym państwie prawa podatkowego. Przekłada się to bezpośrednio na cenę prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa.

Wysokość opłaty za usługi księgowe w Lublinie zależny jest od liczby dowodów księgowych uwzględnianych w rozliczeniu. Koszt wzrasta wraz z ich liczbą. Jednak w przypadku dużej liczby transakcji (powyżej 100 szt./m-c) biuro rachunkowe w Lublinie proponuje z reguły cenę dopasowaną indywidualnie do potrzeb klienta.

Zewnętrzna księgowość w Lublinie – wysokość opłat

Ryczałt ewidencjonowany – koszt

Księgowy w Lublinie uzależnia koszt rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego od formy opodatkowania obsługiwanego klienta. Podmiot będący płatnikiem VAT musi liczyć się z kosztami rzędu 120-300 zł netto (przy założeniu rozliczenia max. 50 dowodów miesięcznie). Cena rozliczania ryczałtu ewidencyjnego dla przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT jest kilkadziesiąt złotych tańsze i waha się w przedziale 100-160 zł netto/m-c.

W porównaniu ze średnią stawką za rozliczanie ryczałtu (ok. 102 zł netto/m-c), usługi księgowe w Lublinie w tym zakresie nie należą jeszcze do najdroższych.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) – koszt

Podobnie jak w przypadku ryczałtu, opłata za księgowość w Lublinie w zakresie prowadzenia KPiR jest zależna od tego, czy obsługiwany przedsiębiorca jest płatnikiem VAT. Jeśli jest, koszt usług waha się w granicach 150-300 zł netto. W przypadku zwolnienia z płacenia VAT opłata maleje do stawek w granicach 120-240 zł netto. Powyższe ceny dotyczą rozliczeń do 50 dowodów księgowych w miesiącu.

W odniesieniu do stawki krajowej – ok. 126 zł netto/m-c – usługi księgowe w Lublinie w tym zakresie są wprawdzie droższe, jednak ich cena nie jest zbytnio wygórowana. S

Księgi handlowe – koszt

Znacznie droższa – w porównaniu ze stawką krajową (ok. 488 zł netto) – jest księgowość w Lublinie w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych. Opłata za tego rodzaju rozliczenia waha się w granicach 450-700 zł netto/m-c. oczywiście jeśli liczba księgowanych dokumentów przekroczy 50 szt., koszt usługi księgowej w Lublinie wzrasta.

Kadry i płace – koszt

Cena obsługi kadrowo-płacowej zależna jest od kilku czynników. Najważniejszym jest rodzaj zawartej z pracownikiem umowy. Księgowość w Lublinie obsługę tradycyjnej umowy o pracę wycenia w granicach 30 zł netto/os. Jeżeli obsługa ma obejmować umowy cywilno-prawne, wówczas jej koszt jest niższy przeciętnie o 5 zł netto. Oczywiście im więcej zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie, tym stawki za obsługę kadrowo-płacową mogą być niższe.

Stawka, jaką oferuje biuro rachunkowe w Lublinie za prowadzenie kadr i płac, odpowiada średniej stawce krajowej.

Usługi za dodatkową opłatą

Prowadzenie podstawowej lub pełnej rachunkowości, jak też obsługa w zakresie kadr i płac to usługi standardowe uwzględniane w stałej miesięcznej opłacie. Jednak każde biuro rachunkowe w Lublinie posiada również cennik usług ponadprogramowych. Wszystkie z nich są dodatkowo płatne.

Przedsiębiorca zapłaci dodatkowo za przygotowanie deklaracji podatkowej (ok. 20 zł netto/szt.), za wysyłanie korespondencji w jego imieniu (5 zł netto/szt.), za przygotowanie sprawozdania GUS (od 50 zł netto/szt.). W zależności od oferty zewnętrzny księgowy w Lublinie podejmie się też innych zadań zleconych przez klienta. Tego rodzaju usługi księgowe wyceniane są w oparciu o roboczogodzinę, a jej koszt to ok. 70 zł netto.

Jedną z najdroższych usług dodatkowych jest przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego. Zewnętrzna księgowość w Lublinie wycenia ją na 100% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowe w Lublinie. Część firm wskazuje również, że opłata za jego przygotowanie nie może być niższa niż 500 zł netto.

Biuro rachunkowe w Lublinie – dlaczego warto?

Opłacalność

Doświadczony księgowy w Lublinie to cenne wsparcie dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki doskonałej znajomości uregulowań prawnych oraz wieloletniego doświadczenia, zewnętrzna księgowość w Lublinie może zaproponować swojemu klientowi rozwiązania optymalizujące koszt prowadzenia jego działalności. Mogą one dotyczyć zarówno wybrania właściwej formy opodatkowania, jak też rezygnacji z ryzykownych działań.

W kwestii kosztów zewnętrzne biuro rachunkowe w Lublinie jest również tańsze niż konieczność zatrudnienia własnego księgowego w firmie. Poza tym, jeśli zewnętrzna księgowość w Lublinie nie będzie spełniać oczekiwań przedsiębiorca, ten niemal w każdej chwili może wybrać inne biuro rachunkowe w Lublinie.

Profesjonalne doradztwo biznesowe

Biuro rachunkowe w Lublinie, które oprócz usług rachunkowych oferuje również szeroki wachlarz usług doradczych, jest solidnym wsparciem dla prowadzonego przez klienta biznesu. Możliwość skorzystania w jednym miejscu z doradztwa podatkowego, finansowego, prawnego czy biznesowego jest nie tylko wygodne, ale również opłacalne. Ponadto korzystanie z rozbudowanych usług biura w szerokim zakresie jest również dobrym rozwiązaniem ze względu na fakt, że poszczególne dziedziny działalności gospodarczej przenikają się nawzajem. Możliwość kompleksowego rozpatrywania problemu przez jedno biuro rachunkowe w Lublinie znacznie ułatwi odnaleźć właściwe rozwiązanie.

Wsparcie w przypadku kontroli

Wprawdzie to przedsiębiorca odpowiada przed organami podatkowymi za ewentualne pomyłki w prowadzonych rozliczeniach. Jednak solidne biuro rachunkowe w Lublinie nie pozostawi swojego klienta w kłopocie. Księgowy w Lublinie pomoże w wyjaśnieniu powstałych nieścisłości. W wyjątkowych przypadkach może też reprezentować swojego klienta w części instytucji. Wsparcie specjalisty w tego rodzaju sytuacjach jest niezwykle cenne dla przedsiębiorcy, który może zupełnie nie orientować się w zagadnieniach finansowych swojej firmy. Wtedy biuro rachunkowe w Lublinie będzie solidnym wsparcie w starciu z organem podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *