Tworzenie stron www – ile kosztuje i jak wybrać firmę, która stworzy stronę www Twojego biznesu
Tworzenie STRON WWW. ➜ Koszt ✚ JAKIE Firmy
27 czerwca 2017
Biuro rachunkowe Lublin – ceny oraz różnice, jak wybrać najlepszą firmę księgową w Lublinie
BIURO Rachunkowe Lublin. ➜ KOSZT
28 czerwca 2017
Biuro rachunkowe Gdańsk – ceny oraz różnice, jak wybrać najlepszą firmę księgową w Gdańsku

Zewnętrzne usługi księgowe w Gdańsku stają się coraz popularniejsze. Wpływa na to kompleksowość usług oraz ich relatywnie niska cena. Warto jednak pamiętać, że mimo obsługiwania rachunkowości przez biuro rachunkowe w Gdańsku, odpowiedzialność przed organem podatkowym ponosi przedsiębiorca.

Zasadnicze różnice w ofertach biur rachunkowych

Ze względu na rosnące na rynku konkurencję, biuro rachunkowe w Gdańsku poszerza swoją ofertę. Jednak nie tylko zakresu usług może wyróżniać dane biuro księgowe w Gdańsku na rynku. Zasadniczy różnic należy poszukiwać również w cenie, specjalizacji czy posiadanych certyfikatach.

Rzetelny księgowy w Gdańsku – usługi certyfikowane

Chociaż posiadanie oficjalnych certyfikatów nie jest już konieczne do prowadzenia działalności księgowej, niejedno biuro rachunkowe w Gdańsku podkreśla posiadanie tego rodzaju dokumentu. Najczęściej wystawiają je dwie instytucje: Centrum Informacji Księgowej i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Na ich stronach można również bardzo szybko zweryfikować, czy interesujące biznesmena usługi księgowe w Gdańsku posiadają takowy dokument. Po co właściwie certyfikat? Potwierdza on ciągłe doskonalenie się pracowników biura. Ponadto certyfikowany księgowy w Gdańsku to gwarancja aktualnej wiedzy na temat podatków.

Wyspecjalizowana księgowość w Gdańsku

Zasadniczą różnicą jest również to, w jakiej branży specjalizuje się konkretne biuro rachunkowe w Gdańsku. Nie ma się co oszukiwać – uniwersalne usługi księgowe w Gdańsku nie istnieją. Każde biuro rachunkowe w Gdańsku stara się wyspecjalizować w określonej branży, aby móc jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów. Warto o tym pamiętać, decydując się na zewnętrzną księgowość w Gdańsku. Bowiem nie każdy księgowy w Gdańsku będzie umiał rozliczyć spółki kapitałowe, zaawansowane transakcje zagraniczne czy pozyskane unijne dotacje.

Wyspecjalizowane biuro rachunkowe w Gdańsku – przykłady

Potwierdzeniem tego, że specjalizacja biura rachunkowego jest obecnie normą, są przykładowe oferty dostępne na rynku. Tym bardziej, że specjalizacja dotyczy nie tylko obsługiwanych branż, ale również rozszerzenia oferty.

Biuro Rachunkowe Małgorzata Klimek – oprócz usług księgowych – oferuje również kredyty dla firm. Co istotne, są one dostępne dla przedsiębiorstw niewykazujących zdolności kredytowej w bankach.

Natomiast Biuro Rachunkowe Sylwia Sawaryn proponuje swoim klientom wsparcie w odzyskaniu zwrotu podatku za pracę za granicą.

Biuro Rachunkowe 2+1 poszerza swoją ofertę o profesjonalne doradztwo podatkowe oraz usługę wirtualnego biura.

Ciekawe usługi księgowe w Gdańsku proponuje Biuro Rachunkowe Szykuła, w ramach który można nie tylko skorzystać z audytu i obsługi prawnej, ale usługi są świadczone również w języku angielskim i niemieckim.

Firma Tax Free uzupełnia swoją ofertę również o usługi odzyskania podatku zza granicy. To biuro księgowe w Gdańsku oferuje dodatkowo wsparcie w zakresie ubezpieczeń i leasingu.

Stała lub zmienna opłata, usługi gratisowe

W zależności od oferty, biuro rachunkowe w Gdańsku może rozliczać się z klientem w dwójnasób: w postaci stałej miesięcznej opłaty lub kosztów uzależnionych od usług wykorzystanych w danym miesiącu. Pierwszy wariant jest korzystny dla przedsiębiorców, których działalność jest systematyczna i nie jest uzależniona chociażby od sezonów, a tym samym nie zmienia się jej charakter działalności ani liczba księgowych dokumentów. Jednak biznesmeni, których zyski uzależnione są chociażby od cyklów produkcyjnych czy pór roku, powinni rozejrzeć się za opcją, w której biuro rachunkowe w Gdańsku będzie uzależniało swoją cenę od liczby księgowanych dokumentów. Wówczas w bardziej intensywnych miesiącach działalności opłata za zewnętrzną księgowość w Gdańsku będzie wyższa. Jednak w przypadku mniejszej liczby transakcji i niższych dochodów, koszty tych usług również będą malały.

W przypadku opłat za usługi księgowe w Gdańsku warto zwrócić jeszcze uwagę na usługi dostępne bezpłatnie. Coraz częściej księgowość w Gdańsku gwarantuje darmową pomoc przy rejestracji firmy, doradztwie księgowym czy rozliczeniu rocznym zatrudnionych pracowników. Im więcej bezpłatnych usług, tym biuro rachunkowe w Gdańsku bardziej atrakcyjne.

Zewnętrzny księgowy w Gdańsku – indywidualne podejście do klienta

Istotną różnicą w ofercie księgowej jest to, czy dane biuro księgowe indywidualnie podchodzi do obsługiwanych klientów. Oczywiście sytuacji, w której to przedsiębiorstwo będzie jedyną firmą obsługiwaną przez dane biuro rachunkowe w Gdańsku z reguły nie udaje się osiągnąć. Dobrze jest jednak zadbać o to, aby obsługujący przedsiębiorstwo księgowy w Gdańsku nie był obciążony zbyt dużą ilością klientów. Rozwiązaniem idealnym jest możliwość posiadania indywidualnego opiekuna klienta, który w 100% będzie zorientowany w jego firmowej rachunkowości.

Usługi księgowe w Gdańsku – od czego zależy ich koszt?

Tak, jak biuro rachunkowe w Gdańsku oferuje różnorodne usługi, tak również wycenia ich koszt. Opłata za usługi księgowe w Gdańsku mogą być uzależnione od kilku aspektów.

Pierwszy z nich dotyczy formy prowadzonej działalności oraz jej organizacji prawnej. Im sposób organizacji firmy bardziej skomplikowany, tym wymagane są bardziej wyspecjalizowane usługi księgowe w Gdańsku. Natomiast im bardziej biuro rachunkowe w Gdańsku doświadczone i wyspecjalizowane, tym cennik jego usług wyższy.

Zewnętrzna księgowość w Gdańsku uzależnia swoje wynagrodzenie również od formy opodatkowania. Różnice dotyczą kosztów rozliczeń biznesmenów będących i niebędących płatnikami VAT. Ci pierwsi muszą z reguły liczyć się z opłatą nawet 40-60 zł droższą w skali miesiąca.

Standardowe zróżnicowanie cennika za usługi księgowe w Gdańsku dotyczy również liczby księgowanych dokumentów. Oczywiście cena wzrasta z ich liczbą. Jednak w przypadku dużej liczby transakcji (powyżej 100 dowodów/m-c) biuro rachunkowe w Gdańsku z reguły ustala indywidualne ceny dla tego rodzaju klienta.

Analizując koszty usług rachunkowych warto pamiętać, że uwzględniają one również wiele innych aspektów. Dość wysoka cena może świadczyć również o tym, że dane biuro rachunkowe w Gdańsku świadczy usługi wysokiej jakości i renomie.

Usługi księgowe w Gdańsku – koszt

Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego – opłata

Biuro rachunkowe w Gdańsku uzależnia koszt rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego od formy opodatkowania klienta. Przedsiębiorca będący płatnikiem VAT i rozliczający ok. 50 dowodów księgowych miesięcznie musi liczyć się z kosztem w granicach 150-280 zł netto miesięcznie. Usługi księgowe w Gdańsku dla podatników niebędących płatnikiem VAT mogą być nawet o 100 zł tańsze i oscylują w granicach 80-130 zł netto. Jednak coraz mniej biur wprowadza rozróżnienie na płatników czynnych/zwolnionych z VAT.

W porównaniu z ogólnopolską stawką za rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego (ok. 102 zł netto/m-c), zewnętrzny księgowy w Gdańsku dość drogo wycenia swoje usługi w tym zakresie.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) – opłata

W przypadku prowadzenia KPiR koszt usług księgowych w Gdańsku w tym zakresie jest jeszcze niekiedy uzależniony od tego, czy przedsiębiorca jest czynnym bądź zwolnionym płatnikiem VAT. Zewnętrzna księgowość wycenia prowadzenie KPiR z reguły w granicach 150-460 zł netto przy założeniu do 50 wpisów księgowych miesięcznie. Powyższa stawka dotyczy VAT-owców. Jeśli klient jest zwolniony z VAT, to usługi księgowe w Gdańsku mogą go wynieść od 120 d- 350 zł netto/m-c.

W stosunku do średniej krajowej stawki za prowadzenie KPiR (ok. 126 zł netto), księgowość w Gdańsku w tym zakresie jest stosunkowo droższa.

Księgi handlowe – opłata

W przypadku ksiąg handlowych biuro rachunkowe w Gdańsku uzależnia swoje wynagrodzenie z reguły od ilości księgowanych dokumentów. Średni koszt prowadzenia księgi handlowej waha się w szerokich granicach, tj. 350-1000 zł netto miesięcznie. Co ciekawe, cena ta dotyczy rozliczania transakcji krajowych. W przypadku transakcji zagranicznych koszt prowadzenia księgi może wzrosną nawet o 100 zł netto/m-c.

W porównaniu ze średnią stawką w Polsce – ok. 488 zł netto – księgowy w Gdańsku o wiele drożej wycenia swoje usługi w zakresie rozliczania ksiąg handlowych.

Kadry i płace – opłata

Usługi księgowe w Gdańsku obejmują również często obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstwa. Ich koszt zależny jest z reguły od liczby zatrudnianych przez klienta pracowników, jak również od rodzaju zawartych z personelem umów. Średni miesięczny koszt obsługi kadrowo-płacowej pracownika zatrudnionego na umowę  o pracę to kwota ok. 60 zł netto. Forma zatrudnienia znacznie różnicuje opłatę za te usługi księgowe w Gdańsku. W przypadku obsługi umów cywilno-prawnych średni miesięczny koszt waha się w granicach 20-25 zł netto/os.

Księgowość w Gdańsku w tym zakresie jest znacznie droższa w porównaniu z ogólnopolską stawką, która wynosi przeciętnie 30 zł netto/os./m-c.

Usługi ponad standard – opłata

Oprócz standardowych usług, zewnętrzny księgowy proponuje również szereg usług dodatkowych. Oczywiście tak jak ich zakres, tak opłata jest również ponadprogramowa.

Usługą dodatkowo płatną będzie z pewnością weryfikacja dokumentów księgowych. Jej koszt to ok. 100 zł netto za weryfikację 50 wpisów księgowych.

Przedsiębiorca zapłaci dodatkowo również za przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową. Księgowy w Gdańsku wycenia tego rodzaju usługę w granicach 300 zł netto.

Usługą, która szczególnie szarpnie firmowy budżet, jest sporządzenie sprawozdania finansowego za miniony rok. Wprawdzie z reguły biuro księgowe życzy sobie za jego przygotowanie stawkę równą stawce jednomiesięcznej obsługi. Jednak w wyjątkowych przypadkach można spotkać się z sytuacją, że przygotowania sprawozdania kosztuje min. 1000 zł netto.

Powyższe usługi płatne dodatkowo to tylko przykłady wsparcia, za które mogą zostać naliczone większe opłaty. Każdy przedsiębiorca, zanim zdecyduje się na konkretne biuro rachunkowe w Gdańsku, powinien w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z cennikiem usług standardowych i ponadstandardowych. Pozwoli to uniknąć przykrej niespodzianki związanej z koniecznością uiszczenia wysokiej opłaty za usługi księgowe w Gdańsku.

 

Zewnętrzna księgowość w Gdańsku – zalety

Kompleksowe doradztwo

Atutów korzystania z zewnętrznych usług księgowy jest wiele. Zasadniczym jest profesjonalne wsparcie na wielu polach, nie tylko w kwestiach księgowych. Obecnie biuro rachunkowe w Gdańsku to centrum zarządzania biznesem swoich klientów. Oprócz możliwości rozliczania dokumentów księgowych, oferuje również doradztwo podatkowe, prawne czy wsparcie w pozyskiwaniu finansowania działalności firmy. Biznesmeni korzystając z usług jednej firmy mają z reguły zapewnione kompleksowe doradztwo w wielu dziedzinach. Tego rodzaju rozwiązania wpływa pozytywnie na koszt poszczególnych usług (np. usługi prawne w pakiecie z usługami rachunkowymi będą tańsze niż korzystanie z oddzielnych usług w różnych firmach). Ponadto jeśli danego przedsiębiorcę obsługuje jedno biuro rachunkowe w Gdańsku na wielu polach, to dokładnie zna specyfikę i sytuację swojego klienta.

Opłacalne rozwiązanie

Zewnętrzny księgowy w Gdańsku jest również opłacalny. Po pierwsze, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy jest w stanie zoptymalizować koszty prowadzenia działalności swojego klienta (np. poprzez dobór właściwej formy opodatkowania czy zapobieżenie podjęcia ryzykownych działań przez biznesmena). Ponadto usługi księgowe w Gdańsku w formie outsourcingu są również tańsze niż chociażby konieczność utrzymania etatu księgowego wewnątrz firmy. Ważną zaletą jest również możliwość zmiany firmy świadczącej usługi w momencie, kiedy dotychczasowe biuro rachunkowe w Gdańsku nie spełnia oczekiwań klienta. Zmiana biura zajmuje z reguły miesiąc, a przejście do konkurencyjnej firmy jest w wielu przypadkach nagradzane miesięcznym bonusem na usługi księgowe w Gdańsku.

Organizacja i archiwizacja dokumentów księgowych

Ważną kwestią w przypadku zewnętrznej księgowości jest również jej prowadzenie w sposób zorganizowany i uporządkowany. Zewnętrzny księgowy w Gdańsku gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów księgowych. Uporządkowana księgowość jest niezwykle przydatna na wypadek kontroli organu podatkowego, kiedy dostęp do pełnej dokumentacji jest konieczny. Poza tym prowadzenie księgowości w sposób uporządkowany ułatwia samemu przedsiębiorcy odnaleźć się w gąszczu firmowych rozrachunków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *